CV

Anne Rongas
 (ideatarhuri, kouluttaja, opiskelija, yrittäjä
LinkedIn| Opeblogi | Facebook   Twitter Instagram  |  Flickr | SlideShareDiigo | Ota yhteyttä! | 

Rautalahdentie 145
49750 Kalliokoski

Koulutus:
kasvatustieteen kandidaatti 2002 (pääaine aikuiskasvatustiede, Helsingin yliopisto), pienyrittäjyysopinnot (Harjun oppimiskeskus, Kauppakorkeakoulun pienyrittäjyyskeskus), pedagoginen pätevyys (suuntautuminen aikuiskoulutukseen), aineenopettajan opinnot filosofia, ET, sivuaineopinnot sosiaalipsykologia, psykologia, yleinen teologia, mediakasvatus, tvt-opetuskäyttö.

Työ:
 • Tällä hetkellä (1.1.2014 alkaen kokoaikainen) kehityspäällikkö Otavia (ent. Otavan Opisto): Ideatarhuri Suunta-tiimissä ja 20 % työajalla psykologian opettaja Nettilukiossa (2015-), meneillään hankkeet: Vahvistu verkossa ESR Taito-ohjelma (2018 -2020) ja TYTTI – Työelämäosaaminen - tulevaisuuden tie / päättyneet hankkeet: Sykettä arviointiiin -opetushenkilöstön koulutus (2018 - 2019), Pulssi - lukion arviointikulttuurin kehittäminen 2017-2019, Viisari – lukion arviointikulttuurin kehittäminen 2015-2017 
 • Suomen eOppimiskeskus ry, projektipäällikkö (2010-2014) ja kehityspäällikkö (2014-2015), keskeisenä työroolina AVO-hankkeet sekä kehittämis- ja koulutushankkeet (yhdessä Otavan Opiston kanssa): Open Päivitys 2010-2015, oppilaitosjohdon Luoti ja BoosIT 2011-2014, Opus2015 - oppikirja oppimisympäristönä 2014-2016, Ilmioppi – ilmiöpohjaisen opettamisen ja oppimisen menetelmät.
 • Yliopisto-opintoihin liittyen työn ohessa sähköisen arvioinnin ja oppiaineirajoja ylittävän opiskelun Erasmus+ -tutkimushankkeet: 2015-2018 ATS2020 ja 2019- ATS STEM, Suomen toteuttajana Tampereen yliopisto, inforaatiotieteen yksikkö / TRIM-tutkimuskeskus.
 • 1.6.2009 – 31.12.2011 osa-aikainen sosiaalisen median asiantuntija Teknologiakeskus Innopark Oyja Suomen eOppimiskeskus ry muun muassa internetfasilitointi Tekesin Oppimisratkaisut -ohjelmavalmistelussa kesä-lokakuu 2010 http://tekesoppy.blogspot.com/
 • 1.5.2009 – 31.12.2011 osa-aikainen (20 % työaika) AVO-hankkeen taustatyöntekijä Kotkan osahankkeessa (Vinkkiverkko) ja 1.5.2009 – 31.7.2010 Otavan opiston osahankkeessa projektityöntekijänä (sosiaalinen media, oppiminen ja kansalaistoiminta, Sometu-verkosto).
 • 1.8.2001 - 31.7.2010 aineenopettaja ja opinto-ohjaaja (syksy 2003 - kevät 2009) Kotkan aikuislukiossa aineenopettajana myös Kotkan Lyseon lukiossa(kaikki kurssisällöt avoimesti verkossa), 1.8.2009 - 31.7.2010 sivutoimisena aineenopettajana Kotkan aikuislukiossa (PS, UE, FI, ET, OP, AT)
 • Opettajien kouluttajana tvt- ja sosiaalisen median opetuskäyttö, syksy 2004 lähtien. Kaikki koulutusten aineistot avoimesti verkossa.
 • Kehittämishankkeet (Oph): Opinto-ohjauksen kehittämishanke 2005-2007 (koordinaattori Etelä-Suomen aikuislukioitten verkko-opinto-ohjauksen kehittäminen), Erilainen oppija - yhteinen koulu 2004-2006 (koordinaattori Oppimisen tukeminen -osiossa), Etelä-Kymenlaakson tvt-opetuskäytön kehittämishankkeen projektipäällikkö 2006-2007 Etelä-Suomen lääninhallituksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama KyEtä-hanke ja 2007 jatkuen Etelä-Kymenlaakson kunnat ja Oph:n oppimisympäristö-hanke verkonpunoja Vinkkiverkko
 • Omistajayrittäjä Pedapoint Oyvuodesta 2007
 • Päivystävä verkko-opo Aikuislukiot.fi-sivustolla 1.6.2005-22.6.2015 (myös sivuston sisällöllinen ylläpito ja moderointi sekä UKK-sivusto).
 • Vapaaehtoistyönä KyEtä-hankkeen aikana aloitetun oppimis/opetuskäyttöön laaditun sivuston ylläpito: Sosiaalisen median palveluita ja avoimia ohjelmia
 • Maanviljelijä 1987-2008 (Kotilieden haastattelu 2.10.1998), järjestöura MTK:ssa 1989-1998, toimintaryhmä Alkuvoima 1993-1998
 • Vapaan sivistystyön tehtävissä 1993-1998, Maaseudun sivistysliitto

Julkaisut:
 1. Kasvukohtia - maaseudun Ryhmät oppivat. (951-9436-66-9), Maaseudun Sivistysliitto 1998 (myös kuvitus).
 2. Pakinoita Maatalousradioon (Radio Suomi)kevättalvella 1999.
 3. Pakinoita Kaakonkulma-paikallislehteen 2000-2003, 2020-
 4. "Aikuiskasvattaja viestinnän infoviidakossa", kirja-arvio Sakari Kiurun kirjasta Seula, Aikuiskasvatus 2002 nro 4
 5. Projektiaihioita Opit-palvelu filosofian, elämänkatsomustiedon ja mediakasvatuksen opetukseen, Sosiaalipsykologian demokurssi, Verkko-opiskelun taidot, WSOY 2002 - 2004
 6. Opit - käyttäjän opas, lukio, WSOY 2005
 7. Artikkeli Opettaja tieto- ja viestintätekniikan ihmemaassa kirjassa VERSO 1.0. Tieto- ja viestintätekniikan käsikirja rehtoreille ja opettajille, Opeko 2005
 8. Opintoluotsi: Oppiminen ja opiskelutaidot 2005 (poistunut verkosta)
 9. Avauksia opsiin – Opetussuunnitelmasta oppimissuunnitelmaan OPH 2005
 10. Mitä ja miten verkko-opintoihin OPH 2005 (myös kuvitus)
 11. Hyödyllinen joululahja, kirjoitus teoksessa Mikä joulu! (951-618-737-4), toim. Salla Korpela, SLEY-kirjat 2005
 12. Etälukio psykologian kurssien aineistot PS1, PS2 OPH 2005 - 2006 (myös kuvitus)
 13. Tervetuloa aikuislukioon (yhteistuotos: Mia Snellman, Esa Rantamo, Marianna Sydänmaanlakka), OPH 2007
 14. Facta-tietopalvelu - opettajan opas, WSOY 2007
 15. Kenguru: Median luku- ja kirjoitustaidot OPH 2007 (myös kuvitus, kylkiäisenä KenGuru-blogi)
 16. "Kaksi tapausesimerkkiä blogien ja wikien opetuskäytöstä" kirjassa Oppimista tukeva ympäristö - Esiselvitys oppimista parhaiten tukevista oppimisympäristöistä, Palmenia 2007
 17. SMOOT-projekti asiantuntijakirjoitelma sosiaalisen median opetuskäytöstä, Kuopion yliopisto 2007
 18. Sosiaalinen media oppimisen tukena -verkko-opas, OPH 2008
 19. Oppimisverkostot tulevat – tekniset ympäristöt natisevat juttu SeOppi-lehteen 27.9.2009
 20. Hektistä menoa vai hidasta yhdessä oppimista? Leena Vainion kanssa juttu TIEKE:n Tiedosta-lehteen 13.11.2009
 21. ELMA-esiselvitys: E-oppimisen liiketoimintamallit (pdf) Kari A. Hintikan kanssa, Teknologiakeskus Innopark Oy, 2010
 22. Mikä ihmeen sosiaalinen media? Perusopas opetusalan ihmisille. OPH, 2010
 23. Sisältöjä Sombiz-Someoppaaseen (Hermia) yhdessä Kari A. Hintikan ja Tarmo Toikkasen kanssa (kaikki nimissäni oppaaseen siirretyt sisällöt kolmikon yhteistyönä tuottamia).
 24. Uusia innovatiivisia ammattikoulutuksen oppimisympäristöjä – Sosiaalinen media innostaa oppimaan. Artikkeli Seoppi-lehti 1/2011.
 25. Pulahdus sosiaaliseen mediaan – Tyylinsä kullakin. Artikkeli yhdessä Elias Aarnion kanssa, Seoppi-lehti 1/2011.
 26. Päivitystä oppimisen ammattilaisille. Artikkeli TIEKE:n Tiedosta-lehden numerossa 3/2011.
 27. Näkyvää ja näkymätöntä oppimista. Artikkeli Kantti 2/2011 (s. 4-5).
 28. Nettifasilitointia ja joukkouttamista – case TekesOPPY. Julkaistu kahtena mikroartikkelina, Metropolia 2012: Yhteistoiminnan rakentajat – kokemuksia fasilitoinnista (pdf).
 29. Nyt pelittää! Opas strategisen joukkueroolipelin rakentamiseen, Pauliina Mäkelä, Anne Rongas ja Oili Salminen, opaskirja 2012, Suomen eOppimiskeskus ry.
 30. Toiminnallista ja aktiivista oppimista. Artikkeli Seoppi-lehti 1/2013.
 31. Opus-hanke kokeilee oppikirjaa oppimisympäristönä. Artikkeli Seoppi-lehti 2/2013.
 32. Vertaistyöskentelyllä työniloa ja sujuvuutta. Artikkeli Seoppi-lehti 2/2013 Kaisa Honkosen kanssa.
 33. AVO2 avaa verkostoja oppimiseen. Artikkeli Seoppi-lehti 1/2014 Kari A. HIntikan kanssa.
 34. Kerro kerro kuvastin - TVT:n käyttö oppilaitoksissa tulevaisuudessa? Artikkeli Seoppi-lehti 1/2014 Kari A. Hintikan kanssa.
 35. Kollaasi oppimismenetelmänä – Sirusissa kaleidoskoopin lumo. Artikkeli Seoppi-lehti 1/2014.
 36. Opettajien tihenevät ja erikoistuvat nettiverkostot. Artikkeli Seoppi-lehti 1/2014.
 37. Micro-revolutions in the open networks of teachers in Finland. EdMedia-konferenssin lyhyt paperi Anu Konkrarikosken ja Kaisa Honkosen kanssa, 2014.
 38. Oivalluksia oppimiseen, kirjasen kuvitus. 2014.
 39. BossIT Hämeenlinna: Suosituksia TVT-johtamiseen kouluissa. eDelfoi-raportti Kari A. Hintikan kanssa, 2014, Suomen eOppimiskeskus ry.
 40. Vihreämpää ruohoa kaikille – jakamisen ilo elää opeverkostoissa. Blogikirjoitus Etäopetus.fi-verkkopalvelussa, 2015.
 41. Omien videoiden tekeminen oppimisen tukena – hupiako vain? Seoppi-lehti 1/2016.
 42. Developing Students` Multidisciplinary Competencies: ATS2020 teaching and learning model implementation in Finland, Antti Syvänen, Anne Rongas, Jaakko Vuorio & Jarmo Viteli, 2018. EdMedia Conference, Best Papers by Country award.
 43. Opettajat ja opiskelijat arviointia kehittämässä. Artikkeli Seoppi-lehti 2/2018 Kaisa Honkosen kanssa.
 44. Arviointiosaaminen lukiolaisen opiskelutaitojen ytimessä. Artikkeli Seoppi-lehti 1/2019 Kaisa Honkosen kanssa.
 45. Arviointi tekee näkyväksi – uskallanko oppia? Artikkeli Seoppi-lehti 2/2019 Kaisa Honkosen kanssa.
 46. Opetussuunnitelmista käytäntöön – asiantuntijuuden uusintamista Otaviassa. Artikkeli Seoppi-lehti 1/2020 Aki Luostarisen ja Leena Vainion kanssa.
 47. Arvioinnin työväline. PS-kustannus 2020 Najat Ouakrim-Soivion kanssa.
 48. Arvioinnin suunnittelu- ja muistikirja 2020-2021. PS-kustannus 2020 Najat Ouakrim-Soivion kanssa. 

Haastattelut ja erilaiset jutut mediassa:
Entinen maanviljelijä valjasti blogit ja wikit opetukseen. Haastatteluartikkeli Harto Pönkän kirjassa Open somekirja, 2017, Docendo.
Maininta Opettaja-lehden 9/2015 jutussa: Heidän ajattelunsa sytyttää
Kasvava aikuinen, Ylen ja Avoimen yliopiston 5-osainen sarja aikuiskasvatustieteen opintohin, yhtenä sarjassa seurattuna. 1996.


Opettajana:
Opettamisen periaatteet

Muuta:
Podcast Sykettä arviointiin Najat Ouakrim-Soivion kanssa: Spreaker ja Spotify, lukion arviointi, opettajien henkilöstökoulutus 2018-2019.

Yksityistä:
Kolmen lapsen äiti ja kolmen mummo. Harrastuksina olemisen ihmettely, lukeminen, piirtäminen, luonnossa oleminen, maailmanparannuspaatos, lasten kanssa leikkiminen ja pelleilypuheet ystävien kanssa.


Anna palautetta, kysy, heitä idea
Comments